Stöd till barn och unga

Det finns många orsaker till att ett barn kan behöva extra stöd och hjälp.

I speciella barngrupper kan barnen få möjlighet att träffa jämnåriga i liknande situationer och samtidigt prata med en erfaren vuxen.

Du som är förälder till ett barn som behöver stöd eller hjälp kan ringa barn- och familjeenhetens mottagningsgrupp, telefon 0611-34 83 05 eller 0611-34 83 07, för att få veta mer.

Känner du något barn som sett eller upplevt våld och är intresserad av att få veta mer om vår verksamhet, se kontaktinformationen nedan.

Kompassen / Målgrupp barn 0 - 6 år

En mötesplats för föräldrar och deras barn som behöver vägledning i sitt föräldraskap. Öppen verksamhet eller via socialsekreterare.

Kontaktperson
Familjebehandlare Emma Olsson
Telefon: 0611 - 34 83 27
E-post:emma.olsson@harnosand.se

Anhöriggrupp

För barn till missbrukande, psykiskt sjuka, separerade föräldrar m.m. Öppen verksamhet eller via socialsekreterare.

Kontaktpersoner
Behandlare Julia Mc Carthy
Telefon: 0611 - 34 86 14
E-post: julia.mc.carthy@harnosand.se

Behandlare Anita Högström
Telefon: 0611-34 83 75
E-post: anita.hogstrom@harnosand.se

BiFF / Målgrupp barn - 18 år

BiFF är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till separerade föräldrar. Öppen verksamhet eller via socialsekreterare.

Kontaktpersoner
Familjebehandlare Pierre Ekvall
Telefon: 0611 - 34 82 98
E-post: pierre.ekvall@harnosand.se

Behandlare Anita Högström
Telefon: 0611-34 83 75
E-post: anita.hogstrom@harnosand.se

Trappan / Målgrupp barn - 18 år

Krissamtal med barn som bevittnat våld. Via socialsekreterare.

Kontaktperson
Enhetschef Helene Brändström
Telefon: 0611 - 34 83 09
E-post: helene.brandstrom@harnosand.se

Föräldramottagning / Målgrupp barn - 18 år

Möjlighet för föräldrar att kontakta barn- och familjeenheten för stöd i frågor och bekymmer kring sina barn. Öppen mottagning.

Kontaktpersoner
Familjebehandlare Pierre Ekvall
Telefon: 0611 - 34 82 98
E-post: pierre.ekvall@harnosand.se

Familjebehandlare Emma Olsson
Telefon: 0611 - 34 83 27
E-post: emma.olsson@harnosand.se

Familjebehandlare Bengt Fredén
Telefon: 0611- 34 87 18
E-post: bengt.freden@harnosand.se

Bekymringssamtal / Målgrupp barn 13 - 18 år

En manualbaserad metod och sker i nära samarbete med föräldrar och polisen. Målgruppen är barn och ungdomar som för första gången är misstänkta för brott och som riskerar att utvecklas negativt. Öppen verksamhet.

Kontaktperson
Fältarbetare Mattias Melander
Telefon: 073-274 54 82
E-post: mattias.melander@harnosand.se

Föräldrastegen / Målgrupp barn 12 - 16 år

Ett program i sex steg som handlar om relationer, ungdomar och droger. Öppen verksamhet eller via socialsekreterare.

Kontaktperson
Fältarbetare Mattias Melander
Telefon: 073-274 54 82
E-post: mattias.melander@harnosand.se