Ansökan om stöd och hjälp

En flicka

Barn ska växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden.

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg arbetar med att ge stöd till barn och deras familjer. Stöd och insatser ges utifrån varje individ och i nära samarbete med hemmet.

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Socialtjänsten har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från socialtjänstens sida, till exempel:

  • Kompassen.
  • Servicesamtal.
  • Föräldrastegen.

Socialtjänstens barn - och familjeenhet utreder och beslutar om insatser för barn upp till 20 år. Arbetet styrs av socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Är man i behov av hjälp kan man ansöka om insats. Insatsen kan till exempel vara:

  • Råd och stödkontakt.
  • Familjebehandlare.
  • Kontaktfamilj/person.

Kontakta Barn- och familjeenhetens mottagningsgrupp för ansökan eller mer information

Telefon: 0611-34 83 05, 0611-34 83 07