För dig som bor i HVB-hem eller familjehem

Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till IVO:s barn- och ungdomslinje för att

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med IVO.

Genom 020-numret kan du vända dig direkt till IVO om du inte får gehör från socialnämnden och HVB-hemmet. Det kan till exempel handla om att du inte blir respekterad, får en dålig skolgång eller blir illa behandlad på andra sätt.

Telefonnumret till Barn- och ungdomslinjen är: 020 - 120 06 06

Du kan även skicka e-post eller chatta med IVO

Mer information finns på IVO:s hemsida - inspektionen för vård och omsorg.länk till annan webbplats