Akuta telefonnummer

Logotyp: Psykbryt

112 - Akut nödsituation

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Du kan få hjälp av ambulans, brandkår eller polis.

060 - 18 18 70 - Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

112 - Socialjour

Begär att kopplas till socialjouren. Gäller fredag - lördag

116 111 - Barnens hjälptelefon, Bris

Till Bris kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

077 - 150 50 50 - BRIS Vuxentelefon - om barn

020 - 22 00 60 - Nationella hjälplinjen

Hit kan du ringa om du har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

11 77 - Sjukvårdsrådgivningen

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

0611 - 244 55 - Kvinnojouren

Om du behöver akut hjälp med boende eller stödsamtal.

020 - 50 50 50 - Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

114 14 - Polisen när det inte är akut

Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. du kan ringa hit var du än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du 0046-77-114 14.

0200 - 21 20 19 - Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.