Stöd till familj

Många upplever någon gång situationer som kan kännas övermäktiga eller som är svåra att finna en väg ur på egen hand. Ibland kanske inte heller de människor man har runt omkring sig i det dagliga livet kan hjälpa till, utan man är i behov av extra stöd.  

Det finns naturligtvis olika bakomliggande faktorer som gör att man kan vara i behov av extra stöd och hjälp. Orsaken kan till exempel vara:

  • problem i relation med partner eller barn
  • vårdnadstvist och umgängesfrågor
  • behov av skydd
  • oro för barns uppväxtförhållanden, med mera

Socialförvaltningen erbjuder föräldrastöd och föräldrautbildning:

För stöd och hjälp kan du vända dig till barn- och familjeenhetens mottagningsgrupp

Telefon: 0611-34 83 05 eller 0611-34 83 07