Adoption

Att adoptera innebär att ta hand om ett barn under 18 år som sitt eget. Det innebär att barnet får en ny familj och en ny släkttillhörighet, såväl känslomässigt som juridiskt. Eftersom adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet måste samhället ställa särskilda krav på den som vill adoptera. Adoption sker med barnets bästa som riktmärke.

För att få adoptera som par krävs att man är gift eller ingått partnerskap och att man fyllt 25 år. Det är möjligt att adoptera ensam. Den rekommenderade övre gränsen för att adoptera är generellt 42 år.