Internationell adoption

För att ta emot ett utländskt adoptivbarn måste de blivande adoptivföräldrarna ha beslut om medgivande från socialnämnden där de bor. Socialnämnden företräder barnets intresse i adoptionsprocessen.

Ansvaret för internationella adoptioner delas mellan ursprungslandet, som ansvarar för att barnet är tillgängligt för adoption, och socialnämnden som ansvarar för att föräldrarna är lämpade och förberedda.

Det är obligatoriskt att delta i en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar innan medgivandeutredningen påbörjas.

Kontakta familjerätten för information och ett informationsmöte.
Telefon: 0611 -  34 86 44, 34 87 90