Faderskap

Om mamman inte är gift när hon föder sitt barn ska faderskapet fastställas.

När barnet är fött får familjerätten ett meddelande från Skatteverket. Du som mamma till barnet får då ett brev där du uppmanas att hör av dig till familjerätten och beställa en tid. I brevet får du också skriftlig information om gemensam vårdnad.

Faderskapet fastställs genom en skriftlig bekräftelse. Samtidigt kan ni som föräldrar anmäla att ni  vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Föräldraskap kan fastställas för barn till lesbiska par som fått barn genom assisterad befruktning på sjukhus i Sverige.

Vid frågor gällande faderskap

Telefon: 0611 - 34 83 16