Vårdnad, boende och umgänge

Avtal vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som inte är sammanboende men överens om barnets vårdnad, boende eller umgänge kan kostnadsfritt skriva avtal om detta hos familjerätten. För att kunna skriva avtal ska  familjerätten bedöma att avtalet är till för barnets bästa. För att göra detta behöver familjerätten  träffa och samtala med föräldrarna samt eventuellt med barnet. Väljer föräldrarna att skriva avtal hos en advokat måste avtalet ändå godkännas hos socialnämnden/familjerätten för att bli juridiskt bindande.

Vårdnad, boende- och umgängesutredning

När föräldrar inte är eniga om vem som ska ha vårdnaden, hos vem av föräldrarna barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut kan de vända sig till domstolen. Domstolen beslutar då vad som är bäst för barnet. Innan domstolen beslutar kan de inhämta en utredning från socialnämnden/familjerätten som ett underlag för beslutet.

För vidare information, kontakta familjerätten

Telefon: 0611 -  34 86 44, 34 87 90