Föräldrastöd - föräldrastegen

Föräldrastöd

Behöver du någon att fundera med angående ditt föräldraskap?

Socialförvaltningen/Barn- och familjeenhetens familjeteam erbjuder stöd till dig som är förälder i Härnösands kommun.

Vi finns på telefon

Pierre Ekvall
Mobil: 070 - 191 62 48
Om vi inte kan svara, lämna ett meddelande så ringer vi upp.

Vi som arbetar med föräldrastöd har erfarenhet av föräldraskap.  

Föräldrastegen - en utbildning i 6 steg

Ett utmärkt tillfälle att samtala med andra föräldrar till barn i åldern 12-16 år.

För mer information kontakta

Mattias Melander
Telefon: 0611 - 34 86 11
Mobil: 073 - 274 54 82