Ekonomi och försörjning

Uppstaplade pengar
Härnösands kommun har som ambition att skapa bästa förutsättningar för kommunmedborgarna att utvecklas.

Vi vill att våra företag ska ha tillgång till rätt arbetskraft, att våra skattebetalare ska ha de lägsta kostnaderna för utanförskap och de med behov ska ha tillgång till den bästa tänkbara hjälpen/servicen.

Utvecklingsarbetet drivs i samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet.

För personer med behov av stöd är vårt mål att hitta lösningar utifrån varje persons unika förutsättningar för att nå egen försörjning.

I arbetet med ekonomiskt bistånd ska kommunen hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand.

Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.