Ekonomiskt bistånd

Socialtjänstens ekonomienhet handlägger följande ärenden

  • Utredning ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
  • Samarbete med andra myndigheter för insatser via Arbetslivsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan      
  • Ekonomisk rådgivning
  • Skuldsanering
  • Information om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
  • Överklagningar till förvaltningsdomstol
  • Försörjningsstöd - vad är det?
  • Ekonomirelaterade blanketter

Vid behov av försörjningsstöd

På Socialstyrelsens hemsida kan du se om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Provberäkningen bygger på riksnormen och uppgifter som du själv matar in.

Beräkningen är förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för försörjningsstöd då socialtjänstens beslut kan påverkas av olika faktorer, till exempel om behovet kan tillgodoses på annat sätt, tillgångar med mera, samt att sökande måste bidra till sin försörjning.

Rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagen. Först görs en utredning och en individuell behovsprövning innan beslut fattas. Eventuellt avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Socialstyrelsens provberäkning gällande försörjningsstöd:
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provberakning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster