Ansökan om ekonomiskt bistånd

Hur söker du ekonomiskt bistånd?

Vid nybesök ringer du Socialförvaltningen och beställer tid hos en handläggare.
Telefon: 0611-34 80 00

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag, kl. 08.30 - 09.30.

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga.

Ansökningsblankett hittar du i kommunens blankettarkiv under socialtjänst

Receptionen, Trädgårdsgatan 7, har öppet måndag - fredag: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00.