Kvalitet

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att höja kvaliteten och utveckla verksamheter.

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av socialnämnden arbetar kontinuerligt på olika sätt med att höja kvaliteten i verksamheterna.

Syftet med att arbeta med kvalitetsfrågor är att få nöjda medborgare och medarbetare.

Ta del av individ- och familjeomsorgens kvalitetsdokument