Så fungerar en dödsboanmälan

Huvudregeln är att bouppteckning ska göras efter den avlidne.
Om den avlidne efterlämnar tillgångar som endast täcker begravningskostnaderna kan en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan ersätter då bouppteckningen. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och överlämnas till skatteverket för registrering.

Vad ska vara uppfyllt för att en dödsboanmälan ska kunna göras?

  • Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att den avlidne efterlämnar tillgångar som endast räcker till begravningskostnader eller mindre.
  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.
  • Dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.
  • Tillgångarna ska inte röras innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan, finns autogiro ska dessa stoppas.
  • De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand bekosta begravningen.

När dödsboanmälan är gjord

Meddela fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och skicka sedan in kopia av dödsboanmälan.

Kontakta alltid socialförvaltningen för information om hur man går till väga vid en dödsboanmälan.

För ytterligare information gällande dödsboanmälan

kontakta Socialförvaltningens ekonomi- och vuxenenhet
Socialsekreterare Linda Borg (dag 1-15)
Telefon: 070-340 09 73
Socialsekreterare Kerstin Valvik (dag 16-31)
Telefon: 0611-34 80 00
Administratör Therese Forsberg
Telefon: 070-375 92 11

Om anhörig saknas vid dödsfall, kontakta
Enhetschef Solbritt Höglund
070-19 16 438