Funktionsnedsättning

En hand som håller i en blomma

Omsorg om funktionshindrade

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom kan behöva hjälp och stöd för att leva som andra och aktivt delta i samhället.

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan vara:

  • begåvningsmässig (utvecklingsstörning).
  • psykisk (till exempel tvångssyndrom eller psykossjukdom).
  • neuropsykiatrisk (till exempel Aspergers syndrom).
  • fysisk eller medicinsk (till exempel synskada, rörelsehinder, svår epilepsi).

Vilken hjälp kan jag få?

Nedan och i listen till vänster kan du läsa mer om vilket stöd du kan få hos kommunen. Insatserna utgår från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Länk till SoLlänk till annan webbplats

Länk till LSSlänk till annan webbplats

Lättläst om LSS - broschyrPDF (pdf, 213.2 kB)

Vill du veta mer eller göra en ansökan, kontakta en biståndshandläggare på Socialförvaltningens biståndsenhet.

Telefon till biståndsenheten: 0611-34 82 01

Har du behov av kognitivt stöd?

Kommunen har ett Resurscenter där du kan se och prova olika hjälpmedel.

Fonder som vänder sig till funktionsnedsatta personer/grupper

På Franzéngruppens hemsida finns en  fonddatabas som kan underlätta att hitta lämpliga fonder att söka medel från.länk till annan webbplats

Kontakt

Verksamhetschef
Telefon: 0611 - 34 83 89