Daglig verksamhet - sysselsättning

Om du på grund av en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa står utanför ordinarie arbetsmarknad och är i yrkesverksam ålder men vill ha något meningsfullt och utvecklande att göra på dagarna, kan du ansöka om Daglig verksamhet eller Sysselsättning. 

informationsbroschyr Daglig verksamhetPDF (pdf, 468.5 kB)

Vill du få mer information eller göra en ansökan

vänd dig till Biståndsenheten
telefon 0611 - 34 82 01

Kontakt

Ansvarig enhetschef, telefon 0611-34 86 61,0611-34 84 18 daglig verksamhet LSS
Ansvarig enhetschef, telefon 0611-34 81 81, sysselsättning SoL