Villagruppen

Gula villan

  Vi är en daglig verksamhet inom Härnösands Kommun. Daglig verksamhet 
  är en insats enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktions-
  hindrade (LSS).

  Syftet är att erbjuda deltagarna stimulans, utveckling, delaktighet,
  meningsfullhet och gemenskap. Vi arbetar utifrån personens behov och
  funktionsnivå, så att alla känner sig behövda.

Villagruppen är en daglig verksamhet som är anpassad för personer som behöver en tydlig struktur och alternativ kommunikation.
 
I anslutning till Villagruppen finns vårt Resurscenter för kognitiva hjälpmedel.