Villagruppen

Gula villan

  Vi är en daglig verksamhet inom Härnösands Kommun. Daglig verksamhet 
  är en insats enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktions-
  hindrade (LSS).

  Syftet är att erbjuda deltagarna stimulans, utveckling, delaktighet,
  meningsfullhet och gemenskap. Vi arbetar utifrån personens behov och
  funktionsnivå, så att alla känner sig behövda.

  • Villagruppens verksamhet anpassas för personer med behov av en tydlig struktur och alternativ kommunikation.
  • Arbetsuppgifterna anpassas efter individens önskemål och förmågor.
  • Verksamheten innehåller både aktiviteter av pedagogisk karaktär samt sinnesstimulering och utevistelser.