Funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

En hand som håller i en blomma

Att ha en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa innebär att man på grund av skada eller sjukdom kan behöva hjälp och stöd för att leva som andra och aktivt delta i samhället.

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan vara:

  • begåvningsmässig (utvecklingsstörning).
  • psykisk (till exempel tvångssyndrom eller psykossjukdom).
  • neuropsykiatrisk (till exempel Aspergers syndrom).
  • fysisk eller medicinsk (till exempel synskada, rörelsehinder, svår epilepsi).

Lättläst om LSS - broschyrPDF (pdf, 213.2 kB)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningPDF (pdf, 465.9 kB)

Psykisk ohälsa

Om du på grund av psykisk ohälsa upplever svårigheter att klara av din vardag kan du ansöka om stöd från kommunen.

Du kan också vända dig till ett Personligt ombud, som arbetar helt fristående från kommunen. De kan bland annat hjälpa dig med myndighetskontakter.

Vilken hjälp kan jag få?

I listen till vänster kan du läsa mer om vilket stöd du kan ansöka om hos kommunen. Insatserna utgår från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stödet som planeras i samråd med dig kan gälla allt från social samvaro och innehållsrikare fritid till stöd i att sköta hemmet, ett boende med personal och daglig verksamhet/sysselsättning.

Målet med insatserna är att du ska få möjlighet att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Även anhöriga kan erbjudas stöd.

Vill du veta mer eller göra en ansökan, kontakta en biståndshandläggare.

Telefon till biståndsenheten: 0611-34 82 01

Har du behov av kognitivt stöd?

Kommunen har ett Resurscenter där du kan se och prova olika hjälpmedel.

Kontakt Verksamhetschef Omsorg om funktionshindrade

Telefon: 0611 - 34 83 89