Ansökan

Behöver du stöd och hjälp?

Socialnämnden är det politiska organ som ansvarar för insatser till personer med funktionsnedsättning av olika slag. Socialförvaltningen är den kommunala förvaltning som arbetar med dessa frågor.

De insatser som kan erbjudas regleras i:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer hos Socialstyrelsenlänk till annan webbplats

Vill du få mer information eller göra en ansökan?

Vänd dig till Biståndsenheten
Telefon: 0611 - 34 82 01
eller använda dig av vår E-tjänst

Gör ärenden direkt på hemsidan

Anmälan om stöd i hemmet eller särskilt boendelänk till annan webbplats

Du loggar in med din e-legitimation.