Hur går en ansökan till?

Biståndsenheten tar emot ansökningar om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen, SoL,(äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (omsorg om funktionshindrade).

En skriftlig eller muntlig ansökan lämnas till biståndshandläggaren, som därefter utreder om behov av hjälp föreligger. Ansökan behandlas med sekretess.

Man beviljas utifrån vars och ens speciella behov och rättigheter utifrån lagstiftningen. Syftet är att stödja förmågan att leva ett normalt liv.

Vid avslag på ansökan har man möjlighet att överklaga beslutet

Telefontid:
Måndag - fredag 08.00 - 09.30

Telefonnummer till Biståndsenheten / mottagning:
0611-34 82 01

eller använda dig av vår E-tjänst via länken: Ansökan om stöd och servicelänk till annan webbplats

E-postadress Biståndsenheten:
bistandshandlaggare@harnosand.se

Enhetschef Biståndsenheten
Maria Jonsson
Telefon 0611-34 81 54
maria.a.jonsson@harnosand.se