Vad kan jag ansöka om

I Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) står att socialnämnden ska verka för att äldre och funktionsnedsatta människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Vill du få mer information eller göra en ansökan

vänd dig till Biståndsenheten
Telefon: 0611 - 34 82 01.
Telefontid:
Måndag - fredag 08.00 - 09.30

eller använda dig av vår E-tjänst via länken: Anmälan om stöd och servicelänk till annan webbplats