Boende vuxen, psykisk ohälsa

Du som har psykisk ohälsa och är i behov av ett boende med personalstöd kan ansöka om boende  enligt Socialtjänstlagen, SoL eller  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kommunen har 3 psykiatriboenden.

Vill du veta mer eller göra en ansökan, kontakta en biståndshandläggare.

Telefon till biståndsenheten: 0611-34 82 01

Kontakt enhetschef psykiatriboende

Telefon: 0611-34 82 15

Vårstagatan 9a,b
0611-34 89 80

Källvägen 10
0611- 34 89 85

Avgifter för särskilt boende psykiatri

Du som har beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen, SoL betalar hyra för din lägenhet samt för kost och förbrukning. Du betalar också en omsorgsavgift, som är uträknad efter din inkomst och hur stor betalningsförmåga du har.