Företagsplats

En företagsplats är en daglig verksamhet som är förlagd till ett företag eller annan verksamhet ute i samhället. En företagsplats kan vara affär, restaurang, demonteringsverkstad eller något annat likvärdigt.

För att klara av en företagsplats ska du kunna

  • Passa arbetstider
  • Samarbeta med arbetskamrater
  • Följa de regler som gäller på arbetsplatsen
  • Jobba ganska självständigt

På din företagsplats får du stöd av dina arbetskamrater och din handledare från kommunen som regelbundet besöker dig.

Under den tid du är på företagsplatsen är du försäkrad via kommunen.

För att börja på en företagsplats behöver du ett beslut om insatsen daglig verksamhet eller sysselsättning.

Vill du göra en ansökan kontakta biståndsenheten. 

Telefon: 0611- 34 82 01

Vill du ha mer information kan du även kontakta yrkeshandledare företagsplatser LSS

Telefon: 070 340 74 31

Informationsbroschyr om företagsplatsPDF (pdf, 244.8 kB)