Sysselsättning psykisk ohälsa

Kommunens verksamhet för sysselsättning vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Den sysselsättning som arrangeras ges ifrån personliga förutsättningar och önskemål.

En företagsplats är sysselsättning förlagd till ett företag eller annan verksamhet ute i samhället. En företagsplats kan vara affär, restaurang, demonteringsverkstad eller något annat likvärdigt.

För att klara av en företagsplats ska du kunna

  • Passa arbetstider
  • Samarbeta med arbetskamrater
  • Följa de regler som gäller på arbetsplatsen
  • Jobba ganska självständigt

På din företagsplats får du stöd av dina arbetskamrater och din handledare från kommunen som regelbundet besöker dig.

Under den tid du är på företagsplatsen är du försäkrad via kommunen.

För att börja på en företagsplats behöver du ett beslut om insatsen sysselsättning eller daglig verksamhet.

Vill du göra en ansökan kontakta biståndsenheten. 

Telefon: 0611- 34 82 01

Vill du ha mer information kan du även kontakta yrkeshandledare företagsplatser SoL

Telefon: 070 190 38 95

Informationsbroschyr företagsplatserPDF (pdf, 298.7 kB)