Kontaktperson och ledsagning

Kontaktperson

Om du har en omfattande funktionsnedsättning så kan du ha rätt att få en Kontaktperson enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller enligt socialtjänstlagen, SoL. 
 
En kontaktperson ska ge stöd så att en person med funktionsnedsättning får kontakt med andra och får en bra fritid. Kontaktpersonen ska vara som en vän, någon att prata med och umgås med, gå ut och fika med eller gå på bio.
 
Kontaktpersonen får ersättning för sitt uppdrag. 

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Som kontaktperson träffar du en person med funktionsnedsättning ett visst antal timmar per vecka. Du behöver inte ha någon särskild utbildning för att bli kontaktperson. Du hjälper till att hitta på aktiviteter som ni gör tillsammans. Du får ersättning i form av ett arvode beroende på hur många timmar uppdraget är.

Ledsagning

Om du har en omfattande funktionsnedsättning så kan du ha rätt att få ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Ledsagarservice innebär att få stöd och sällskap av någon när du vill göra någonting utanför hemmet. Det kan till exempel vara att komma iväg på besök till vänner, delta i fritidsaktiviteter eller delta i någon kulturell aktivitet.

Den som följer med dig som ledsagare får ersättning för sitt uppdrag.

Är du intresserad av att bli ledsagare

Att stödja en person med funktionsnedsättning vid olika aktiviteter utanför det egna hemmet under ett visst antal timmar per månad.  Du får ersättning i form av timersättning och ersättning för personliga utlägg under uppdraget om du visar upp kvitto.

Vill du veta mer eller göra en ansökan, kontakta en biståndshandläggare.

Telefon till biståndsenheten: 0611-34 82 01

Läs broschyren - Vill du bli kontaktperson, ledsagare, avlösare eller korttidsfamilj?PDF (pdf, 830 kB)

Intervjuformulär för kontaktperson/ledsagare/avlösare/stödfamiljPDF (pdf, 769 kB)

För dig som har kontaktperson eller ledsagaruppdrag

Länk till blankettarkivet. Där hittar du rapportblad som du fyller i. Skicka sedan in det till socialförvaltningen.

Kontakt till kommunens kontaktperson och verkställare för kontaktpersoner.

Telefon 0611-34 83 71