Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Korttidstillsyn

Om du har en omfattande funktionsnedsättning kan du ha rätt att ansöka om Korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 9 § 7.

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet är en fortsatt fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov.

Korttidsvistelse

Om du har en omfattande funktionsnedsättning så kan du enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 9 § 6 ha rätt att ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Korttidsvistelse innebär att en korttidsfamilj eller ett korttidshem tar emot en person med funktionsnedsättning under en helg eller annan kortare period.

Målet med korttidsvistelse är att ge möjlighet till anhöriga och föräldrar att få avlösning i sitt omvårdnadsarbete, samt att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte.

Korttidsfamiljen får ersättning för sitt uppdrag. De får också ersättning för sina omkostnader.

Vill du få mer information eller göra en ansökan vänd dig till Biståndsenheten.

Telefon: 0611 - 34 82 01

Kontakt enhetschef korttidshem

Telefon: 0611 - 34 83 68

Kontakt verkställare korttidsfamilj

Telefon: 0611 - 34 83 71