Stöd i eget boende

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv och kunna bo kvar hemma, så länge som möjligt.

Om du bor i eget boende och har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa som gör att du behöver stöd i vardagen och/eller att sköta ditt hem kan kommunen erbjuda olika typer av stöd beroende på omfattningen av dina behov.

Se i listen till vänster vad du kan ansöka om.

Vill du få mer information eller göra en ansökan

vänd dig till Biståndsenheten
telefon 0611 - 34 82 01