Individstöd / boendestöd

Bor du i egen bostad men har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa som gör att du behöver stöd för att klara din vardag?


  • Om du behöver hjälp med att skapa struktur och rutiner för att få det att fungera hemma.
  • Om du behöver hjälp i form av motivation för att komma igång med saker du vill eller behöver göra.
  • Om det finns saker du skulle vilja kunna göra själv i din vardag eller för att sköta ditt hushåll men behöver stöd och träning för att lära dig ett bra sätt att göra det på.
  • Om du känner du dig otrygg och behöver stöd för att komma ut i samhället och delta i sociala sammanhang.
  • Om du vill komma ut i arbete eller sysselsättning men behöver motivation och stöd inledningsvis.

Då kan Individstöd / boendestöd vara något för dig.

VI jobbar tillsammans med dig, och ger stöd och träning för att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Vill du veta mer eller göra en ansökan, kontakta en biståndshandläggare.

Telefon till biståndsenheten: 0611-34 82 01

Kontakt enhetschef för Individstöd

Telefon 0611-34 81 81