Stöd till anhöriga/Social mötesplats

Dun
Foto: Barbro Jansson.

Socialtjänstlagen, 5 kapitlet 10 §, säger att  "Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder."

Socialförvaltningen har olika former av stöd till anhöriga till äldre, långvarigt sjuka och personer med funktionsnedsättning. En del av dessa stöd riktar sig direkt till anhörigvårdaren och är stödsamtal, stödgrupper, må bra aktiviteter och utbildning. En del tjänster fungerar som indirekt stöd till anhörigvårdaren genom att de vänder sig till den vårdade.

Vi har en grupp för anhöriga till psykiskt funktionsnedsatta som träffas på kvällstid. Gruppen träffas en gång per månad.

Kommunens anhörig- och närståendecenter på Gula Villan erbjuder stöd till dig som anhörig

Besök Anhörigcenters sidor

För mer information besök nedanstående hemsidor
Nationellt kompetenscentrum Anhörigalänk till annan webbplats - Information om anhörigstöd och om forskning
Anhörighjälpenlänk till annan webbplats - Tips och råd för anhörigvårdare, information om rättigheter och skyldigheter, boktips och diskussionsforum
Anhörigas riksförbundlänk till annan webbplats - På hemsidan finns bland annat en handbok för anhöriga och telefonnummer dit man kan ringa och få råd