Avlösarservice

Om du har en omfattande funktionsnedsättning kan du ha rätt att få Avlösarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 9 § 5.

Länk till lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avlösarservice innebär att en person kommer till hemmet och tillfälligt tar över omvårdnaden av en person från anhöriga eller föräldrar.

Målet med avlösarservicen är att den anhörige eller föräldern kan koppla av från sitt ansvar, till exempel komma iväg och göra saker med andra familjemedlemmar, uträtta ärenden eller resa bort.

Den som kommer hem till dig som avlösare får ersättning för sitt uppdrag.

Vill du få mer information eller göra en ansökan

vänd dig till Biståndsenheten telefon: 0611 - 34 82 01


Är du intresserad av att bli avlösare?

Som avlösare stödjer du en person med funktionsnedsättning i dennes hem under ett visst antal timmar per månad. Du får ersättning i form av timersättning.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens kontaktperson och verkställare för avlösarservice.
Telefon: 0611 - 34 83 71