Hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är för äldre personer i särskilda boenden, hemsjukvård i ordinärt boende oavsett ålder och i boende för personer med funktionsnedsättning.

Patientsäkerhetsberättelse

I Patientsäkerhetslagen framgår det att vårdgivare senast den 1 mars varje år ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen kan sägas vara ett bokslut över hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf 1 MB  2018-03-26
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf 718.6 kB  2017-03-08
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2015.pdf 336 kB  2016-03-02
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2014.pdf 599.7 kB  2016-03-02
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2013.pdf 235.7 kB  2016-03-02
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2012.pdf 333.2 kB  2016-03-02
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2011.pdf 145.1 kB  2016-03-02