Hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är för äldre personer i särskilda boenden, hemsjukvård i ordinärt boende oavsett ålder och i boende för personer med funktionsnedsättning.

Patientsäkerhetsberättelse

I Patientsäkerhetslagen framgår det att vårdgivare senast den 1 mars varje år ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen kan sägas vara ett bokslut över över hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2015.pdföppnas i nytt fönster 336 kB
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2014.pdföppnas i nytt fönster 599.7 kB
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2013.pdföppnas i nytt fönster 235.7 kB
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2012.pdföppnas i nytt fönster 333.2 kB
PDF Patientsäkerhetsberättelse 2011.pdföppnas i nytt fönster 145.1 kB