Hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är för äldre personer i särskilda boenden, hemsjukvård i ordinärt boende oavsett ålder och i boende för personer med funktionsnedsättning.

Patientsäkerhetsberättelse

I Patientsäkerhetslagen framgår det att vårdgivare senast den 1 mars varje år ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen kan sägas vara ett bokslut över över hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts.