Rehabilitering och hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel ska du i första hand kontakta din hälso/vårdcentral.

För att din vardag ska fungera, kan du få låna hjälpmedel så att du själv ska kunna klä dig, äta, sköta din hygien, förflytta dig och kommunicera med omvärlden.

Exempel på hjälpmedel som finns att låna

  • Rullstol
  • Rollator
  • Duschstol

Arbetsterapeut eller sjukgymnast

  • bedömer behov av hjälpmedel
  • förskriver hjälpmedel
  • provar ut och följer upp hjälpmedel
En rullstol

Att återlämna hjälpmedel som inte används

Ett stort antal hjälpmedel står oanvända, de ska lämnas tillbaka så att de kan användas av andra.

För frågor om återlämning av hjälpmedel:

  • Ring Härnösands kommuns växel: 0611-34 80 00, säg att ”du vill lämna tillbaka hjälpmedel”
  • Skicka e-post aterlamnahjalpmedel@harnosand.se  
  • Kontakta din närmaste hemtjänstgrupp där du bor, eller ring arbetsterapeut ”Projekt Hjälpmedel”: 070-202 48 37, Christina Björnler Johansson

Här kan du återlämna hjälpmedel

Du kan återlämna dina hjälpmedel på din vård-/hälsocentral eller på nedanstående adresser.

Brunnegården
Brunne 157
871 94 Härnösand

Högsjögården
Hälledalsvägen 53
870 16 Ramvik

Korttidsenheten
Brännavägen 67 L 
871 62 Härnösand
(ingång inne på gården, 1 trappa ned)

Ugglan
Artillerigatan 49
871 41 Härnösand

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten ansvarar för rådgivning och träning för att du ska kunna behålla det friska och klara det vardagliga.

Sjukgymnast

Sjukgymnasten ansvarar för rådgivning och träning av nedsatta fysiska funktioner. Det kan vara balans- och gångträning för att du bättre ska kunna ta dig fram med eller utan gånghjälpmedel i hemmet och närmiljön.

Arbetsterapeuten och sjukgymnasten kan även ge råd om och prova ut hjälpmedel.

Om din hemmiljö behöver förändras för att du har drabbats av ett långvarigt funktionshinder kan du kontakta arbetsterapeuten för bedömning av behov av bostadsanpassning.

Här kan du läsa om hur du ansöker om bostadsanpassning