Synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård

Synpunkter eller klagomål kan vara irriterande småstrul, allvarliga negativa händelser men också glädjefyllda upplevelser. För att förhindra misstag i vården måste hälso- och sjukvården arbeta aktivt med att förebygga vårdskador.

I det förebyggande arbetet är dina erfarenheter  viktiga för oss, både ris och ros. Därför uppmuntrar vi dig till att lämna in synpunkter och klagomål.

Var kan jag som patient eller anhörig vända mig?


Vård- och omsorg bygger på ett respektfullt och ömsesidigt förtroende. Försök alltid först att prata med berörd personal om du känner dig illa hanterad.  Det kan finnas enkla förklaringar till det inträffade.

Om personalen inte förstår eller tar till sig av dina synpunkter kan du kontakta ansvarig chef eller Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Utöver kontakt med personal eller chef finns det andra sätt att framföra synpunkter och klagomål på.

 • Kommunens egen synpunktshantering
  Synpunkten skickas till den som är närmast ansvarig för verksamheten som kommer att försöka ge dig ett svar inom 10 arbetsdagar.
  Länk till kommunens synpunktshantering
 • Kontakta Patientnämnden Etiska nämnden
  Patientnämnden lyssnar på dina synpunkter och ger råd. Vanligen framför handläggaren som tar emot dina synpunkter dessa  till vården och försöker hjälpa till att reda ut vad som har hänt. 
  Länk till Patientnämnden-Etiska nämndenlänk till annan webbplats
 • Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  Om du upplever att någon har drabbats av en vårdskada eller har riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du kontakta IVO.  IVO utreder inte ärenden som handlar om dåligt bemötande.
  Länk till IVO:s upplysningstjänstlänk till annan webbplats