Missbruk och beroende

Ett par som håller om varandra

Individ- och familjeomsorgen har i uppdrag att verka för positiva förändringar i utsatta människors liv genom bistånd och andra insatser.

Vår ambition är att ge råd, stöd och hjälp, i första hand på hemmaplan och i närmiljön. Du kan vända dig till oss om du själv eller någon närstående dricker för mycket eller använder droger, men det finns naturligtvis många andra skäl till varför man kan behöva råd, stöd och hjälp.

Vid vuxengruppen hjälper vi dig som har problem med missbruk av alkohol eller narkotika.

Från och med den 1 januari 2018 kan du även ansöka om insatser för spelberoende.

  • Vill du förändra ditt liv och välja vägen ut ur ditt missbruk?
  • Eller vill du hjälpa en närstående som kan behöva råd och stöd?

Välkommen att kontakta våra socialsekreterare på vuxengruppen:

Susanne Eriksson, telefon 0611-34 87 98
Dan Nordin, telefon 0611-34 83 60
Johanna Andersson, 0611-34 82 92