Råd, stöd och hjälp

Personer med beroende- eller missbruksproblem har rätt till stöd och hjälp.

I Härnösands kommun kan du vända dig till socialtjänstens vuxengrupp eller resursteam.

Om du som anhörig eller närstående känner någon som behöver hjälp för sitt missbruk, kontakta vuxengruppen för råd och stöd. Vi kan även erbjuda terminsvisa stödgrupper för dig som anhörig.

Kontakt
Telefon Vuxengruppen

Susanne Eriksson, telefon 0611-34 87 98
Dan Nordin, telefon 0611-34 83 60
Johanna Andersson, 0611-34 82 92

Telefon Resursteamet
Reception IFO Trädgårdsgatan 7, 0611-34 88 20

Socialstyrelsen "Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården"länk till annan webbplats