Behandling

Socialtjänsten erbjuder öppenvårdsbehandling i grupp samt enskilda motiverande samtal och psykosociala stödsamtal.

Alla insatser planeras och följs upp genom ASI och ADAD-intervjuer som är manualbaserade screeningverktyg för att kartlägga individens livssituation.

Kontakt

0611-34 88 20 (reception  IFO Trädgårdsgatan 7)