Omtanken

Omtanken är ett behandlingsprogram som utgörs av ett sex veckor långt, dagligt öppenvårdsprogram.

Vi arbetar i grupp och med föreläsningar där grundtanken är att erbjuda deltagaren ett program för förändring.
 
Alla deltagare som genomgått  "omtanken" erbjuds eftervård i tre till sex månader i form av enskild kontakt med samordnare.

Vill du komma i kontakt med oss för mer information är du välkommen att ringa

Julia Mc Carthy, 0611 - 34 86 14
Lasse Forsberg, 0611- 34 83 98