Unga vuxna

Ben som vilar på en kant

Vår inriktning är ungdomar som är i behov av råd, stöd och hjälp till förändring. Detta sker via enskilda motiverande samtal, familjesamtal eller samtal i grupp - samtal som ger nya "verktyg" att arbeta vidare med i familjesystemet.

Vi arbetar också med

Medling

Offer och gärningsman möts under trygga former tillsammans med utsedd medlare. Man bearbetar det som hänt och ser framåt.

Fältarbete

Här befinner vi oss på ungdomars egna spelplan för att skapa lugn och stabilitet.

Vi ser, lyssnar och finns för dem som mest behöver oss för stunden eller senare. Identifierar personer som är regelbundet återkommande i miljöer som kan leda till social problematik. Motiverar till vidare kontakt med socialtjänst, eller hjälper till att finna rätt instans för de problem som är anledning till vår kontakt.

Kontakt med fältgruppen

Namn

Telefon

Erika Sjökvist

070-191 55 55

Mattias Melander

073-274 54 82

Lasse Forsberg

070-556 59 50