Vuxna

Individ- och familjeomsorgen har i uppdrag att verka för positiva förändringar i utsatta människors liv genom bistånd och andra insatser.

Vår ambition är att ge råd, stöd och hjälp, i första hand på hemmaplan och i närmiljön.

Du kan vända dig till oss om du själv eller någon närstående dricker för mycket eller använder droger, men det finns naturligtvis många andra skäl till varför man kan behöva råd, stöd och hjälp.

Hur får du kontakt med oss?

Du beställer tid hos en handläggare inom individ- och familjeomsorgen för att få en bedömning av en lämplig insats. Om handläggaren och du som söker anser att detta är rätt insats får vi på Resursteamet ett uppdrag. Därefter får du träffa oss för att komma fram till en individuell behandlingsplanering.

Vår grundläggande inställning är att planering av en behandlingsinsats alltid sker i samråd med den enskilde.

Våra behandlingsmetoder bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Strukturerade intervjuer är grunden i planeringen för den fortsatta behandlingen. 

Kontakt

Telefon handläggare Vuxengruppen
Susanne Eriksson, telefon 0611-34 87 98
Dan Nordin, telefon 0611-34 83 60
Johanna Andersson, 0611-34 82 92

Telefon Resursteamet
Reception IFO Trädgårdsgatan 7, 0611-34 88 20