Insatser för vuxna

  • Grupp för kvinnor
  • Grupp för män
  • Enskilda samtal / Motiverande samtal
  • Strukturerad eftervård
  • Öronakupunktur
  • Manualbaserade utredningar
  • Öppenvårdsbehandling dagtid
  • Motivationsgrupp, drop-in fredagar klockan 14.00 (Lokal: Trädgårdsgatan 7)