Stöd till anhöriga / Social mötesplats

En brygga
Foto: Barbro Jansson.

Socialtjänstlagen, 5 kapitlet 10 §, säger att  "Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder."

Anhörigcenter kan stötta och ge råd till dig som anhörig till missbrukare eller om du är anhörig till en person med psykisk ohälsa.

Anhörigcenter erbjuder samtal med anhörigkonsulenter och en anhöriggrupp för anhöriga till missbrukare är under uppbyggnad.

Vi har en grupp för anhöriga till psykiskt funktionsnedsatta som träffas på kvällstid. Gruppen träffas en gång per månad.

Kommunens anhörig- och närståendecenter på Gula Villan erbjuder stöd till dig som anhörig

Besök Anhörigcenters sidor

För mer information besök nedanstående hemsidor
Nationellt kompetenscentrum Anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Information om anhörigstöd och om forskning
Anhörighjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Tips och råd för anhörigvårdare, information om rättigheter och skyldigheter, boktips och diskussionsforum
Anhörigas riksförbundlänk till annan webbplats - På hemsidan finns bland annat en handbok för anhöriga och telefonnummer dit man kan ringa och få råd