Flyktingar och invandrare - nya Härnösandsbor

Vi vill ge introduktion i arbetsliv och samhälle för att du så snart som möjligt ska bli delaktig och klara din egen försörjning. Detta sker i samarbete med:

  • Arbetsförmedlingen
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Näringslivet

Tillsammans med dig och andra myndigheter gör vi en plan. Där går vi igenom och planerar hur du på ett smidigt sätt ska kunna komma in i det svenska samhället. Det kan vara allt från boende, studier, möjligheter till arbete, barns eventuella behov, rehabilitering och så vidare.

Hos Arbete och Integration kan också du som invandrare eller flykting få rådgivning.

Vi erbjuder:

  • Mottagande och bostadsförsörjning.
  • Att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning.
  • Anmälan till SFI - Vuxenutbildningenöppnas i nytt fönster
  • Anmälan till samhällsorientering på modersmål - Vuxenutbildningenöppnas i nytt fönster
  • Anmälan till skola, förskola eller annan barnomsorg.
  • Information om övrig kommunal verksamhet

För dig som vill veta mer om att komma som nyanländ till Sverige kan du läsa mer på länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända:

Information om Sverigelänk till annan webbplats