Bli eller få en flyktingvän

Engagera dig för samhället
- Berika ditt och andras liv med en personlig insats


Att ha eller att vara en flyktingvän är ett sätt att umgås över gränserna. Det underlättar en social integration för nyanlända som får kontakt med etablerade personer i Sverige så att deras vardag underlättas och de lär sig svenska och sociala koder snabbare.

Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan om att umgås och ha roligt. Skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan utvecklas som person. Man bestämmer själv vad man ska hitta på när man ses. Det kan vara allt ifrån att fika till att utföra en idrottsaktivitet tillsammans, kanske utifrån gemensamma intressen.

Vi bygger broar, förebygger fördomar och skapar ett samhälle där alla känner sig inkluderade.

Anmälan att bli eller få flyktingvän

Det kan vara en person, en familj, en grupp, ett företag eller förening som ansöker om att bli en flyktingvän. Om du är svenskfödd eller ej har ingen betydelse, det handlar om att integrera nyanlända i samhället. Att delta är ideellt, ingen ersättning ges.

Du som relativt nyligen har invandrat till Sverige kan anmäla dig för att träffa en flyktingvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill ha en personlig kontakt.

Matchning

Ingen matchning är den andra lik. Generellt beror det på önskemål, erfarenheter och intressen. Att bli matchad med någon kan ta olika lång tid.

Kontakta oss

Vi har just nu många som önskar bli flyktingvän och vi jobbar hårt med att matcha ihop personer. På grund av det stora intresset så kan vi inte längre ta in anmälningar via hemsidan. Du är välkommen att komma in till Samlingspunkten på Viktoriagatan 3 och prata med personalen där om hur du kan göra för att bli flyktingvän.