Vem har rätt till vad?

Personer som kommit till Sverige

För vissa personer gäller etableringslagen. Den innebär att ansvar för olika insatser delas mellan arbetsförmedling och kommun.

Arbetsförmedlingen:

  • Individuell etableringsplan
  • Etableringsersättning

Kommunen:

  • Mottagning och bosättning
  • SFI (svenska för invandrare)
  • Samhällsorientering på modersmålet

Personer som har fått uppehållstillstånd men inte har rätt att få del av etableringsreformen:

Till dig som tillhör gruppen kan vi erbjuda: SFI och samhällsorientering på modersmål.

EU-medborgare som har haft jobb i Härnösand under en längre tid:

Om du uppfyller villkoren för att få studera svenska för invandrare (SFI) kan du ta kontakt med Vuxenutbildningenöppnas i nytt fönster. Där får du hjälp med din ansökan.