Är du intresserad av att bli god man?

Det finns många som av olika skäl behöver hjälp med att betala sina räkningar och att bevaka sina rättigheter i samhället.

Vill du hjälpa till?

Kontakta Härnösands kommun.

Telefon: 0611-34 80 00
overformyndarenheten@harnosand.se

Här kan du läsa mer om att vara god man

Överförmyndarenheten

En kvinna

Du loggar in med din e-legitimation.