Avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel

I somras tog kommunfullmäktige beslut om att ta ut en avgift för hemsjukvården och lån av hjälpmedel. Från och med första november kommer avgiften att börja tas ut.

Vad innebär det?

För dig som är 20 år upp till 85 år debiterar kommunen en avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av hemsjukvården eller av hemtjänstens omvårdnadspersonal som fått arbetsuppgiften delege­rad från hemsjukvården. Avgiften uppgår till 350 kronor per månad och tas ut inom ramen för maxtaxan.

Hjälpmedel

Har du behov av hjälpmedel som till exempel rollator, rullstol eller duschpall? Detta kan du få detta utskrivet av arbetsterapeut eller sjuk­gymnast på sjukhuset, vårdcentralen eller kommunen. När situatio­nen kräver att utprovning och anpassning av hjälpmedlet måste ske i hemmet är det kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast som hjälper dig. För dig som är 20 år upp till 85 år debiterar kommunen en avgift för hjälpmedlet, oavsett hur många hjälpmedel som skrivs ut vid samma tillfälle. Avgiften uppgår till 200 kronor. Avgiften tas ut inom ramen för maxtaxan.

Bild av en man som har rullator.