Diskrimineringsombudsmannen ger Härnösands kommun godkänt

Härnösands kommun får godkänt av diskrimineringsombudsmannen (DO) för sitt arbete mot diskriminering när det gäller rekrytering och arbetsförhållanden.

Det var för ett år sedan som Sveriges Radio Västernorrland meddelade att det i länets kommuner fanns möjlighet för vårdtagare att tacka nej till personal med utländsk bakgrund. Med anledning av den rapporteringen inledde DO en granskning.

I det beslut som DO nu har skickat står det att de inte har några synpunkter på kommunens arbete med rekrytering och arbetsförhållanden.

– Vi har känt oss trygga med vårt arbetessätt men det är ändå skönt att få det bekräftat från DO, säger Agneta Nordström, socialchef i Härnösands kommun.

– Våra enhetschefer får ibland önskemål från brukare och anhöriga om hur tjänsten ska utföras och av vem, säger Agneta. Då förklarar de att det inte är möjligt att välja bort personal på grund av exempelvis kön, sexuell läggning, religion eller etnisk bakgrund. Ibland blir våra medarbetare illa behandlade av brukare på ett sätt som kan vara kränkande. Då har vi rutiner för hur vi stöttar medarbetaren och för en dialog med brukaren. Om det inte sker någon förändring kan kommunen välja att avsluta ett åtagande på grund av arbetsmiljömässiga skäl.