Etappen inbjudna att berätta om sin verksamhet på nationell konferens

Personal på Etappen

Från vänster: Malin Åberg, Henrik Boman och Helene Forsberg. Alla tre arbetar som arbetsmarknadskonsulenter på Etappen.

Härnösands kommuns verksamhet Etappen har visat så goda resultat att Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Arbetsförmedlingen vill ha med dem på sin nationella konferens som en av programpunkterna.

Den 22 och 26 oktober arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Arbetsförmedlingen två nationella konferenser under samma namn: En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad. Fokus på konferenserna ligger på insatser för arbetssökande som står långt från arbete och studier. De behöver insatser och extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Etappen, en verksamhet hos arbetslivsförvaltningen, är en av de medverkande på konferenserna. Under programpunkten Genom myndighetsdjungeln till ett fungerande arbetsliv – långsiktiga insatser för ökad livskvalitet, rutiner i vardagen och en förankring på arbetsmarknaden ska Helene Forsberg, Malin Åberg och Lilian Krantz berätta om Etappen.

- Det är verkligen roligt att vi får beskriva hur vi arbetar hos oss i Härnösand för både politiker och medarbetare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och övriga kommuner i Sverige, säger Lilian Krantz, enhetschef på arbetslivsförvaltningen.

Konferenserna äger rum drygt två månader efter valet. Det bjuds in representanter från den nya regeringen vilket ger en god möjlighet för Etappen att beskriva sitt framgångsrika arbete med att få deltagarna närmare en egen försörjning.

- Det goda resultatet kommer sig främst av tre faktorer; det ena att vi arbetar holistiskt, hela deltagarens livssituation är viktig för att hen ska utvecklas i rätt riktning. Det andra är den samordnande roll som Etappens personal har. Personalen ser till att alla, för deltagaren, aktuella myndighetskontakter upprätthålls säger Helene Forsberg, arbetsmarknadskonsulent hos Etappen. Hon tillägger att tiden spelar en avgörande rol, hos Etappen anpassas inskrivningsperiodenslängd utifrån individens behov.

Läs mer om Etappen.