Halverad sjukfrånvaro inom hemtjänsten

En kvinna håller om en man vid kaffebordet.

Fredrik Mattsson är verksamhetschef för hemtjänsten i Härnösand. Han har arbetat mycket med att minska sjukfrånvaron inom hemtjänsten.

Att arbeta två av fem helger istället för varannan helg har fungerat bra. De har även provat att låta arbetsgrupper ha ansvar för att planera sina egna turer.

– Det viktigaste har nog varit att hålla kontakt med den sjukskrivne och visa intresse så att man känner att man är behövd på jobbet, säger Fredrik.

Fredrik Mattsson.

Fredrik Mattsson.